Hoolekogu

Hoolekogu moodustamine on käimas.
Kokkulepped tegemisel ja formeerimine ees.
Lisame siia hiljem meie hoolekogu liikmed.