Kosejõe Käsitöökool

Puukäsitöö meistriklass

Kursused viivad süvenemisele rahvuslikku puutöösse, peaaegu kaotsi läinud ainelise pärimusliku puukultuuri. See on puidutöötlemise alusosa, mis algab käsitööst nagu kirjatehnika kirjutamiseks. Need oskused on seotud meie oma kultuuriga laiemalt ega saa rahvuslikku puutööd õppida lahus rahvakultuurist. See on õppeprotsessi paratamatu osa, sinu enda tehtud asjadel on otstarve, tähendus, maagia, mida loome tegemise käigus. Rahvuslik puutöö on vaimselt avardav ja oma juurte juurde toomine.
Kätt juhib aju, mis käsitöölisel on täiskoormusel. Käeline puutöö taastab kiires ja hajuvas maailmas kadunud kontsentreerumise, täiliku kohaloleku endas ja oma töös. Reeglina kaasneb sellega hea emotsionaalne seisund, mis püsib kaua.
Täiskasvanutele

Noorte töötubadesse on oodatud kõik need, kel vanust 12 ja rohkem aastat. Just nüüd on aeg end arendada läbi käelise tegevuse meie oma Eesti kultuurikontekstis. Grupid on väikesed ja kõigile jagub tähelepanu, tööülesanded muutuvad vastavalt arengule lihtsamalt keerulisemaks. Ei ole teada, mis oskused meis peidus on enne proovimist. Tundub uskumatu, aga puutöö (käeline tegevus) parandab tulemusi matemaatikas ka, tervikuna õppeedukuses kohustulikus koolis. Kindlasti leiab ka uusi sõpru ja ühiseid tegevusi peale huviringi.
Noortele (alates 12 eluaastast)