Rahvarõivakursus

Septembris 2022 alustab tööd kaheaastane rahvarõivakursus „Minu rahvarõivas“

Oodatud on kõik Kose valla ja Põhja-Eesti piirkonna rahvarõivahuvilised.

Koolitused toimuvad Kosejõe Käsitöökoolis (Kosejõe 9d/2, Kose-Uuemõisa) ning saavad teoks Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ ja MTÜ Rahvarõivas koostöös.

Kursuse jooksul valmistab iga osaleja soovikohase rahvarõiva põhikomplekti ning kirjaliku töö, mis sisaldab ajalooliste esemete uurimist ning tööjuhiseid komplekti valmistamise kohta.

Koolitus toimub täiendõppe õppekava alusel ning selle nõuetekohasel läbimisel saab tõendatud rahvarõivaste valmistaja (tekstiilkäsitööline, tase 5) kutse praktiline moodul.

Koolitus toimub 18-l nädalavahetusel, mis on jaotatud kolme etappi. Ühes etapis on kuus 2-päevast kursust mahuga 20 akadeemilist tundi. Koolituse auditoorseks mahuks kokku on 360 akadeemilist tundi. Sellele lisandub osalejate individuaalne töö.

Kursustel õpetavad pikaajalise kogemusega Eestis tunnustatud käsitöömeistrid Silja Nõu, Anu Randmaa, Maret Lehis jt. Vajadusel kaasatakse erinevate tehnoloogiate meistreid. Kursuse juht Margit Solo.

Kursuse tasu on 59 € kuus (kuu tundide maht 20 akad. tundi).

Käsitöökoolis on olemas üldkasutatavad töövahendid: kangasteljed, käärpuud, õmblusmasinad jms. Spetsiifilisemad töövahendid on võimalik soetada Käsitöökooli kaudu, materjalid hangivad koolitusel osalejad ise.

Koolitused kestavad laupäeviti ja pühapäeviti 10.00 – 17.30.

Kursusel osalemiseks registreerimine: ajalookamber@tuhala.ee kuni 01.09.2022. Grupi suurus on 20 inimest.

Käsitöökoolis on olemas lõunasöögi soojendamise võimalus.

Esimese etapi ajakava:

1.            24. – 25.09. 2022

2.            08. – 09.10. 2022

3.            19. – 20.11. 2022

4.            10. – 11.12. 2022

5.            21. – 22.01. 2023

6. muuseumikülastuste ajad lepitakse ühiselt kokku