Puiduõpetuse riiul

Eesti rahvapärane puutööndus. Ants Viires

Kohustuslik kirjandus. Võib väita, et ilma selle raamatuta olekski meie ainelise kultuuri osa kaotsi läinud. Raamatus on põhjalik ülevaade rahvapärasest puutööst, kasutatud materjalidest ja tööriistadest. Rikkalikult illustreeritud raamatus on talletatud kõik olulisem sellest tänaseks suurelt jaolt hääbunud rahvakultuuri valdkonnast. Korduvalt trükitud

T. Ussisoo ja A. Veski – Puutööriistad ja abinõud, Puidutehnoloogia II

Midagi vähem ei saa edukas puukäsitööline teada, kui selles raamatus. Piibli staatuses trükis. Lugema

Theodor Ussisoo – Korvipunumine, esimene vihik

Korvipunumine tohiks meil oma vähese tööriistade kergelt saadava materjali tõttu nii koolis kui ka kodus suurt poolehoidu leida. Punumise töös leiab meie käsitöö edenemine suure ja soodsa tööpõllu, mida küll igas maanurgas, kas kooliklassis ehk kodus, võimalik on läbi viia.
Et punumise materjalist meil puudust ei ole, võib töö häid tagajärgi saavutada ja seega pärastpoole ka sissetuleku allikaks muutuda. Lugema

Theodor Ussisoo – Saetööd

Puutöö alal võib küll saetööd kõige kergemaks tunnistada ja selle tõttu võiks teda just esimeseks tööks meie algkoolides sisse viia. Saega töötamisel on see hea külg, et õpilane saagides käe ja silmade osavust omandab, sealjuures käelihaseid arendades, mida vast mõni teine töö sellel määral küll ei paku. Lugema

Theodor Ussisoo – Puutöö koolidele ja iseõppijatele

Olen katsunud läbi võtta selles vihus võimalust mööda kõik kergemad puuühenduste konstruktsioonid, mis tarvilikud lihtsaimas mööbel-töödes, püüdes asju töövõtete raskuse mõttes geneetilises järjekorda seada nii, et iga järgmine töö eeloleva töövõtte abil valmistatakse, mis tööd suuresti kergendab. Lugema

Theodor Ussisoo – Metallide tehnoloogia konspekt

Materjalide omaduste tundmine on hädavajalik igale oskustöölisele tema töös.
Käesolev vihiks annab konspektiivsed vastused küsimusile metalli tehnoloogia alal ja tahab olla seega abiks õppinud töölisele kutseeksami tegijale kõikidel metallitöö aladel, haarates ühtlasi ka kullaseppi, graveerijaid; trükitöölisi jne. mõnede materjalide tundmaõppimises, selgitades neid teoreetilisi küsimusi, mida nemad vajavad kutseeksamil. Lugema

Terri Noell – Puitühenduste Piibel

* Sammsammulised juhised põhiliste seotiste valmistamiseks: tapid, kalasabad, eerungid jm.
* Juhised töötamiseks nii käsitsi kui ka masinatel, kasutades lihtsaid rakiseid.
* Õige seotise valimine vajalikuks otstarbeks.
* Puidust ja selle omadustest ning nende ärakasutamisest liimimisel ja konstrueerimisel.
Esineb tõlkevigu ja ebatäpsusi, aga pisiasjades ning mõistmist ei sega. Hankima

David Day, Albert Jackson – Puutöömeistri käsiraamat

“Puutöömeistri käsiraamat” aitab õpipoisil meistriks saada ja meistril meistriks jääda.

Selged juhised, praktilised töövõtete kirjeldused koos enam kui 1000 joonisega, põhjalikud ülevaated tööriistadest ja asjatundjate “nipid” muudavad selle raamatu vajalikuks nii tööõpetuse tundides kui ka iga puutööhuvilise kodus. Hankima

Theodor Ussisoo – Pussnoatööd

Juba vanal ajal oli eestlane oma suitsuonnis, vabadel silmapilkudel, suur voolija ja nikerdaja, mida kinnitavad paljud meisterlikult valmistatud tööd, sest lusikad, kulbid, kurikad, rangipuud, loogad, rehad j. n. e., mida kas muuseumis ehk kusagil talutares nägema juhtud, panevad vaatajat aukartusega imestama.  Lugema

Vahur Kõrbe, Erkki Piisang – Mööbli restaureerimine, puidu käsitsi töötlemise tehnoloogia ja viimistlemine restauraatoritele. Õppematerjal

Restaureerimise olemust kirjeldab väga täpselt Tehnikaülikoolilt laenatud moto: Mente et manu – mõistuse ja käega, sest pea igal sammul tuleb hinnata olukorda, valida sobivaid meetodeid probleemide lahendamiseks, katsetada ja olla valmis ebaõnnestumisteks. See muudab restauraatori töö loominguliseks, kuid stressirohkeks. Täienduseks loomingulisusele peavad igal restauraatoril olema head käsitööoskused, mille abil kavandatu realiseerida. Ilma püsivuseta või lausa hobuse kannatlikkuseta rutiinseks kraapimiseks, lihvimiseks, nühkimiseks ja viimistlemiseks jääksid kõik tööd lõpetamata. Lugema

Mööbli restaureerimine ja remont

Autor Elmar Kaldmäe.
Pärnumaa Kutseharidkuskeskuse õpimaterjal. Asjalik ülevaade mööbli taastamisest, vabalt saadav kõigile lugemiseks . Link

Materjalid

Autorid: Priit Kulu, Jakob Kübarsepp, Enn Hendre, Tiit Metusala, Olev Tapupere.
Ei pääse ka tislerid metallidest. Soovitav lugeda, väga asjalik raamat. Lugema

Puit ja puitmaterjalid

Hea lugemine puidust kui materjalist. Lugema

Musta tamme keemiline tegemine

Kuidas ise teha musta tamme. Akadeemilise Metsaseltsi väljaanne 1935. Üks arvamus vees olnud puidust: “Kõige väärtuslikum vees olnud puit on tamm. See kuninglik puu on juba hinnatud selle vastupidavuse ja kauni tekstuuri poolest. Olles vähemalt 300 aastat vee all lebanud, omandab tamm õrna roosaka varjundi. Kui puu on must, siis on see vees lebanud umbes 1000 aastat! ” Lugema

Töö õppus

Käsitöö pildiajakiri koolile ja kodule aastatest 1926, 1927, 1928. Need materjalid on suuresti aegumatud.

Lugema 1926
Lugema 1927
Lugema 1928

Pidu kuivatamine. Thomas Thomassen

Praktiline käsiraamat. Täielik ülevaade või kogutõde puidu kuivatamisest. Otsima

Laudadest nõu tegemine ehk laudnõu arvutused

Abistav matemaatika laudadest koostatud nõu projekteerimisel. Tegijal on tihti vaja lähtuda materjali paksusest. Sellest tuleneb segmentide (laudade) arv ja kaldenurgad. Põhineb kooli geomeetria arvutustel, aga natuke raske mõista. Uurimisel saab laudnõu õige alguse siit. Lugema

Puidu kasutamine ajaloos, väga põnev ja täiesti hariv lugemine. PUITMAHUTID, TEEKOND KIVIAJAST TÄNAPÄEVANI.
Koostanud Jaan Märss