Noorte pärimusliku puutöö ring

Noorte rahvuslik puutööring toimub koolist vabal ajal, kord nädalas. Töötoas saad osaleda kui vanus on 12 ja rohkem. Osalemisel tuleb riietuda töökojale sobilikult. Vajalik on registreerimine koos vanema andmetega. Alustuseks saab tulla teha proovipäeva.

Puutööringis arendame käelist tegevust ja uurime meie pärimuslikku ainelist kultuuri. Proovime järgi traditsioonilisi puutöö võtteid. Käsitööna tekkinud esemed on kordumatud ja kaunid igas interjööris. Tegevus puutöökojas arendab mitte ainult käelisi oskusi vaid suurendab keskendumise võimet, analüüsi oskust, paneb asju ja olukordi paremini mõtestama. Tulemusena paraneb edasijõudmine muudes õppeainetes ning suhted sõpradega.

Ringis jälgime iga õppuri võimekust ja individuaalset arengut ning võtame endale õiguse muuta töötoa ülesannet keerukamaks (või lihtsamaks). Hindame kõrgelt õppuri loomingulist lähenemist, tema soovi ja toetame idee realiseerimisel.

Pärimusliku  puutöönduse õppekava noortele