Noorte töötoad

Noorte töötoad toimuvad koolist vabal ajal. Töötoas saad osaleda kui vanus on 12 ja rohkem. Töötoas osalemisel tuleb riietuda töökojale sobilikult. Vajalik on eelregistreerimine koos vanema andmetega.

Töötoas me arendame käelist tegevust ja uurime meie pärimuslikku ainelist kultuuri. Proovime järgi traditsioonilisi puutöö võtteid. Käsitööna tekkinud esemed on kordumatud ja kaunid igas interjööris. Tegevus puutöökojas arendab mitte ainult käelisi oskusi vaid suurendab keskendumise võimet, analüüsi oskust, paneb asju ja olukordi paremini mõtestama. Mille tulemusena paraneb ka koolis edasijõudmine muudes õppeainetes ning paranevad suhted sõpradega.

Töötoad toimuvad kord/kaks nädalas. Alustuseks saab tulla teha proovipäeva. Valida saab konkreetse eseme valmistamine või pidevõpe vahel. Töötuba lõppeb valminud eseme esitamise ja sinna juurde kuuluva esitlusega, kus õppur räägib kuidas ta selle tegi ja mida ta sellest esemest teab (natuke tuleb juurde teha kodutööd arvutis). Tulemusliku läbimise kinnituseks saab ta tunnistuse kooli poolt.

Kool jälgib iga õppuri võimekust ja individuaalset arengut ning võtab endale õiguse muuta töötoa ülesannet keerukamaks (või lihtsamaks). Kool hindab kõrgelt õppuri loomingulist lähenemist, oma soovi ja võimalusel kohandab õpitoa ülesande sobivaks.

Kui on eesmärgiks kool läbida lõputunnistusega, siis on vaja oma loodud esemed dokumenteerida (pilt ja kirjeldus A4 formaadis), koostada töötubades tehtud esemetest portfoolio ja esitada hindamisele. Teiseks tuleb koolile esitada hindamiseks lõputöö, omal valikul ese, milles on võimalikult palju kasutatud omandatud töövõtteid.

Pärimusliku  puutöönduse töötoad noortele