Ettevõtlusõpe

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vaatame üle erinevad ettevõtluse vormid ja isikud selles: omanik, juhatuse liikmed, töötajad, kliendid ja tarnijad. Tutvume maksuseadusega.
Käsitleme enamlevinud lepinguid.
Lähtudes idees loome äriplaani.
Käsitleme ettevõtte loomist registripõhiselt.

Saame selgeks kuidas ja milline oma ettevõtte luua.