Punutud korv

Okstest, juurtest, puutohust või laastust korvi või eseme punumine.  Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.

Osaleja oskab erinevaid punumistehnikaid. Oskab erinevaid materjale punumisel kasutada, neid ette valmistada ja koguda.

Kursus toimub 4 korral 4 tunnise tööpäevana.