Koolitusprogramm

Pärimusliku puutöönduse õppimisel on keskne osa käeliste oskuste ja oma isikupära arendamine loovaks rahvakultuuril põhinevaks tegevuseks. Omandatud oskused võivad jääda hobitegevuse valda või kutsestandardi saavutamisel minna erialasele tööle. Koolituskava läbimine loob ka aluse puukäsitöö ettevõtluseks.

Koolituse päevad on osalejale paindlikud, st saab valida päeva ja neid ka sujuvalt muuta, tähtis on kordade arvuga jõuda lõpptulemusele. Lisapäevade eest tuleb eraldi tasuda.

Läbides kogu koolitusprogrammi (rahvusliku puutöönduse õppekava) on võimalik sooritada 3. puukäsitöölise kutsestandardi eksam ja saada kvalifikatsiooni tõendav tunnistus.

Täiskasvanute pärimusliku puutöö programm

Laste töötoad