Koolitusprogramm

Pärimusliku puutöönduse õppimisel on keskne osa käeliste oskuste ja oma isikupära arendamine loovaks rahvakultuuril põhinevaks tegevuseks. Omandatud oskused võivad jääda hobitegevuse valda või kutsestandardi saavutamisel minna erialasele tööle. Koolituskava läbimine loob ka aluse puukäsitöö ettevõtluseks.

Läbides kogu koolitusprogrammi (rahvusliku puutöönduse õppekava) on võimalik sooritada 3. puukäsitöölise kutsestandardi eksam ja saada kvalifikatsiooni tõendav tunnistus.

Täiskasvanute pärimuslik puukäsitöö

Noorte pärimusliku puukäsitöö ring