Noorte töötoad

Küüp

Teeme märjast puust küübi. Selleks saeme välja tooriku, tahume selle formaati. Eemaldame sisu ja kuivatame mõne nädala küübi toorikut. Vahepeal valmistame kuivast puidust kaane. Küübi ja kaane kaunistame rahvuslike ornamentidega täkkekirja või puulõike tehnikas. Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.
Küüp valmib 4 korra 4 tunnise õppepäeva käigus. Toorest puust küübi kuivamise ajal on mitme nädalane paus kahe esimese õppepäeva järel.
Õpime märja puu saagimist ja peiteldamist. Saame kogemusi märja puu kuivatamisel, et vältida lõhenemist. Täkkekirjade tegemine, puulõike oskused lisanduvad töö lõpetamiseks.
Küübi kuju, mõõtmed, kaane lahendus on enda loomingust valikud nagu ka kaunistused, peale oskuste lisandub tegijasse kuhjaga loovust. Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Ammuta ideid muuseumis olevatest küüpidest

Registreeru

Puitpits (koonlalaud)

Puitpitsi valmistatakse kuivast puust. Individuaalne kavandamine, selle kandmine toorikule. Puitpitsi lõikamine noa ja peitliga. Avade välja saagimine ja/või sisse lõikamine. Võimalik on sellele anda tarbe omadus nagu koonlalaud, kauniustus, aknaääris.
Puitpits valmib 4 korra 4 tunnise töö tagajärjel viimistletud kujul.
Kuiva puidu täkkekirja lõiketehnika. Viimistlemise tehnika.
Täkkekirja lõikamine.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Punutud korv

Okstest, juurtest, puutohust või laastust korvi või eseme punumine.  Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus. Kestvus 4 korral 4 tundi.
Oskab erinevaid punumistehnikaid. Oskab erinevaid materjale punumisel kasutada, neid ette valmistada ja koguda.
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Ummiknõu

Märjast puust tooriku saagimine, esmase ava puurimine ja nõu sisu ehk tühjuse loomine.
Välispinna ja formaatimine märjal puul. Ummiku tooriku kuivatamine. Põhja alla panek, kokkukuivamise arvestamine. Nõu kirjamine või puulõikega kaunistamine. Ummiku valmimise järel loob selle tööprotsessi kirjelduse ja pildistab tootefotona.
Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.
Ummiknõu valmib 4 korra 4 tunnise õppepäeva käigus. Toorest puust kuivamise ajal on mitme nädalane paus kahe esimese õppepäeva järel.
Märja puu saagimine ja peiteldamine. Märja puu kuivatamine lõhenemist vältides. Täkkekirjade tegemine, puulõike oskused. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine. Märja puu kokkukuivamise arvutus.
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Poolpuu nõu (kauss)

Künakirvega põhiliselt nõu valmistamise õppimine. Esmeks luuakse kauss, küna, kühvel. Kasutatakse toorest puitu, kuivatatakse ja viimistletakse.
5 korral 4 tundi.
Märja puu töötlemine saega,  kirvega, peitliga. Kuivanud puu täkkekiri, puulõige.
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Küünlalühter

Küünlalühtri individuaalne kavandamine. Treitud osade valmistamine. Muude osade valmistamine käsitöö riistadega. Koostamine ja viimistlemine. Materjal kooli poolt. Teadmised omandatakse töö käigus.
4 korral 4 tundi
Treimine käsitööriistade kasutamine. Esteetilise vormi kavandamine lähtudes rahvuslikust pärandist.
On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Laudnõu

Laudnõu valmistamine kapa kujul. Valmistatakse standardne kapp ja vitsutatakse see. Selle järel kavandatakse isikupärane toode ja tehakse valmis. Enda nõu on soovitatav kaunistada täkkekirjaga. Materjali annab kool.
6 korral 4 tundi.
Laudnõu valmistamine käsihöövli, liimeistri ja rupphöövliga. Laudnõu vitsutamise oskus.
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Painutatud kerega nõu

Puidu painutamine aurutamise teel. Õpilane valib nõu vormi ja kavandab selle. Valmis nõu kaunistatakse ja viimistletakse.
4 korral 4 tundi
Puidu painutamine aurutusahjus. Põhja ja kaane sobitamine
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Kodalukk

Puus luku valmistamine. Õpilane valib luku eesmärgi, muukide arvu ja suuruse. Materjali annab kool.
4 korral 4 tundi
Tapid, puidu peiteldamine, paisumislõtku hindamine. Keerulise puitluku mehaanika loomine, et saavutada erinevates ilmastiku oludes töötav puust lukk.
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Talumööbel

Õpilane valib lihtsama talus kasutatavast mööblist näite nagu pink, järi, seina kapp. Käsitööriistadega valmistatakse mööbliese, mis kaunistatakse rahvuslikus stiilis.
8 korral 4 tundi
Käsitööriistade kasutamine mööbli valmistamisel. Toote kavandamine, materjali arvutus. Tappseotiste konstrueerimine.
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Mööbli restaureerimine

Õpilane valib mööblieseme, mille toob kohale kooli. Kriteeriumiks on eseme üksinda õpperuumi toomine. Koolitus ei sisalda suuremahilisemat polsterdust nagu vedrudega ja mahulise heinaga pehme osa, aga ka intarsia ja muud puidutöö erivõtted.
4 korral 4 tundi
Vana mööbli hindamine, töömahu arvestus, viimistluse valik. Plommimine, puuduvate detailide valmistamine. Viimistlemine.
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Akustilise pilli korrastamine

Õpilane toob kaasa oma akustilise keelpilli, mis vajab korda tegemist nagu kitarr, kannel, mandoliin, jne.
4 korral 4 tundi
Üldteadmised akustikast ja pilliehitusest. Pilli korrastamise võtted.
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma pill esitada ja esitleda.

Registreeru

Lokulaud

Kolmekõlalise lokulaua valmistamine. Löögihaamri valmistamine. Õpilane projekteerib lokulaua vormi ja häälestab sagedusele.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
4 korral 4 tundi
Puidu kõla kasutamine, heli kõrgust mõjutavad tegurid.
Tööprotsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Tööriistaõpetus

Erinevate tööriistade kasutuspõhimõtted. Tera lõiketeooria. Erinevate teritusvõimaluste õppimine. Oma kaasa toodud tööriista teritus.
4 korral 4 tundi
Peamised teadmised tera lõikamisest. Teritusviisid ja nende praktiline kasutamine.
Tööprotsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma teritatud tööriist esitada ja esitleda.

Registreeru

Vilepill

Erinevad vilepilli tüübid, Vestetavad, puuritavad, liimitavad, õõnestatavad, lõhestatavad.
4 korral 4 tundi
Teadmised ühe- ja mitme häälse vilepilli valmistamisest puurimise, lõikamise ja liimimise teel-
Tööprotsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru

Põletustehnika puidu kaunistamisel

Erinevad põletustehnikad ja –masinad ning nende kasutamine.
2 korda 4 tundi
Teadmised ning oskused professionaalseks kirjamiseks.
Tööprotsessi omandamine, on võimeline loominguliselt varem valmistatud esemeid dekoreerima.
Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud töö esitada ja esitleda.

Registreeru

Materjaliõpetus

Puiduliigid, puidu kahjustused, puiduliikide määramine visuaalse vaatluse ja kompamise teel.
4 korda 2 tundi ning jooksvalt iga eseme valmistamisel.
Kohalike puiduliikide määramise oskus ning teave, milliste esemete valmistamiseks üks või teine puiduliik sobib.
Tunnistuse saamiseks on vaja sooritada puiduliikide määramise kirjalik test

Registreeru

Tehnoloogiaõpetus

Kõik teeme maksimaalselt masinatega. Kasutame masinaid alates tooriku ettevalmistamisest kuni lõpliku valmimiseni. Kursusel osalemise eeldus on käsitööoskuste omandamine teistel koolitustel.
Kavandame eseme, loome masinafaili ja viimistleme selle. Ese peab lähtuma läänemeresoone pärandkultuurist.

Tulemust hinnatakse valminud eseme põhjal. Hinnatakse ideed ja teostust

Tunnistuse saamiseks on vaja oma valmistatud ese esitada ja esitleda.

Registreeru