Tehnoloogiaõpe

Kõik teeme maksimaalselt masinatega. Kasutame masinaid alates tooriku ettevalmistamisest kuni lõpliku valmimiseni. Kasutame platesaagi, riht- ja paksushöövlit, lintsaagi ning CNC-freesi. Kursusel osalemise eeldus on käsitööoskuste omandamine teistel koolitustel.
Kavandame eseme, loome masinafaili ja viimistleme selle. Ese peab lähtuma läänemeresoone pärandkultuurist.

Tulemust hinnatakse valminud eseme põhjal. Hinnatakse ideed ja teostust

Registreeru