Teada on sünnipäeva kuupäev

Kosejõe Käsitöökooli pärimusliku puutöönduse õppekava on Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 04.03.2021 käskkirjaga nr 1.1 3/21/41 registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis ning oleme saanud riigi poolt tegevusloa huvihariduse läbiviimiseks. Hakkame tähistama on sünnipäeva 05. märtsil. Järgmisel aastal pidutseme ka!