Noorte puutööring

UUS INFO! KUUTASU NOORTE PUUTÖÖRINGIS OSALEJALE ON NÜÜD 25 eur SELLE AASTA LÕPUNI, sest KOSE VALLAVALITSUS ERALDAS 2023. AASTAKS MEILE TOETUSE (5-6 EUR KORD – sõltuvalt nädalate arvust kalendrikuus).

KIIRETELE REAGEERIJATELE VEEL 2 VABA KOHTA!

Noorte rahvuslik puutööring toimub kolmapäeviti kell 15.00 – 17.00, kord nädalas. Töötoas saad osaleda kui vanus on 12 ja rohkem. Osalemisel tuleb riietuda töökojale sobilikult. Vajalik on registreerimine koos vanema andmetega. Alustuseks saab tulla teha proovipäeva.

Puutööringis arendame käelist tegevust ja uurime meie pärimuslikku ainelist kultuuri. Proovime järgi traditsioonilisi puutöö võtteid. Käsitööna tekkinud esemed on kordumatud ja kaunid igas interjööris. Tegevus puutöökojas arendab mitte ainult käelisi oskusi vaid suurendab keskendumise võimet, analüüsi oskust, paneb asju ja olukordi paremini mõtestama. Tulemusena paraneb edasijõudmine muudes õppeainetes ning suhted sõpradega.

Ringis jälgime iga õppuri võimekust ja individuaalset arengut ning võtame endale õiguse muuta töötoa ülesannet keerukamaks (või lihtsamaks). Hindame kõrgelt õppuri loomingulist lähenemist, tema soovi ja toetame idee realiseerimisel.

Pärimusliku  puutöönduse õppekava noortele