Kalendris on ka luku päev

Juba ennevanasti valmistas talumees kodaluku vajaduspõhiselt oma aidale ise. Tule tee seda sinagi oma umbriivne (skandinaavia-tüüpi) kodalukk!

Eesti aladel on kodalukud olnud kasutusel viikingiajast alates, mujal maailmas 2300 aastat. Iga talumees pani kodaluku tegemisse oma kriuka, et naabril poleks samasugust. Aastase toiduvaruga aida ukse võti rippus naise vööl, sest mees oli enamasti kas metsas või merel.

Tegemist on lahtise tapisüsteemide lahendusega, mis töötab gravitatsiooni põhimõttel. Võtit tõstetakse, mitte ei pöörata. Ideaalne täpsus pole oluline, pigem on tähtsad pea kõikide detailide vahele jäävad loksud ja detailide silumisele rõhku panna pole vaja. Nii töötab lukk kõiksugu klimaatilistes tingimustes. Eelnev puutööoskus pole vajalik, hakkama saavad ka naised. Kahele päevale jaguneva kursuse käigus valmib igal osalejal töötav kodalukk, mida saaks kasutada kas aida või sauna ees, puukuuri uksel, WC-ukse siseküljel, baarikapi või kommikapi uksel jne.

Saame selgeks puidu peiteldamise, paisumislõtku hindamise. Keerulise puitluku mehaanika loomise, et saavutada erinevates ilmastiku oludes töötav puust lukk.

Loe rohkem kodalukkudest.

Vaata kalendrist luku tegemise päev.

Kursuse juhendaja Heidi Solo endast.
Olen lõpetanud EKA arhitektuuri eriala ja hiljem omandanud puukäsitöölise kutse. Olen töötanud puukäsitöö kutseõpetajana ja praegu puutööõpetajana põhikoolis. Korraldan üle-eestilisi puukäsitöö konkursse ja teen kaastööd puutööartiklite ilmumiseks ajakirjas Käsitöö.